شطرنج

عنوان سوم مسابقات شطرنج ابوظبی به پرهام مقصودلو رسید

پرهام مقصودلو عنوان سوم مسابقات شطرنج استادان ابوظبی را از آن خود کرد.

17 شهریور 1398