عوامل موثر در کم آسیب یا پرآسیب بودن کشورهای مختلف در برابر ویروس کرونا

به گزارش مجله هاستفا، تهران (پانا) - یک استاد ممتاز دانشگاه تهران ضمن آنالیز و مقایسه شرایط کرونا در کشورهای مختلف درباره شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و حیطه های شخصیتی و سبک زندگی کشورهای پرآسیب و کم آسیب و تاثیر آن ها بر میزان مبتلا و فوتی های ناشی از کرونا را شرح داد.

عوامل موثر در کم آسیب یا پرآسیب بودن کشورهای مختلف در برابر ویروس کرونا

غلامعلی افروز در یادداشتی با عنوان کرونا؛ در آیینه روان شناسی فرهنگی که در اختیار قرار داد نوشت:

واژه ناخوشایند کرونا، خواسته و ناخواسته، در گستره دنیا در همه کشورها، همه شهرها، همه محله ها و همه خانواده ها و همه مغزها و اندیشه ها نقش بسته است. کرونا، خیلی ها را پریشان، ملول و درمانده نموده و جمع کثیری را در دنیا مضطرب و ناآرام نموده است.

در این رهگذر، جمعی از آدم های فرصت طلب و فزون خواه را در بازار داغ کالاهای کرونایی تاجر پیشه نموده است، به رغم آنکه هنوز، به گونه ای که بایسته است، ماهیت کرونای مرموز به یقین و قطعیت شناخته نشده است، بعضی از دلالان فراوری و فروش داروهای متنوع، اما نامطمئن به درمان کرونا فعال شده اند.

در ادامه این یادداشت آمده است که تعداد قابل توجهی از کشورها و شرکت های دارویی نیز در یک رقابت نامحسوس در کوشش برای فراوری واکسن کرونا و دریافت هرچه سریع تر تائیدیه از سازمان بهداشت دنیای هستند تا هرچه زودتر صادرات انبوه خودشان را به کشورهای مختلف، به ویژه دولت های پولدار ولی کم بهره از تخصص پزشکی و فرآورده های دارویی شروع نمایند.

در این مهم، بعضی نیز به وسیله برگزاری کنفرانس های به اصطلاح مطبوعاتی و رسانه ای، با شتاب زدگی و برانگیختگی هیجانی، فرایند فراوری و تأثیر اثربخشی واکسن کرونای خودشان را اعلام می نمایند تا شاید بعضی از رقبای احتمالی خود را از تعجیل در کوشش و سرمایه گذاری جهت فراوری واکسن کرونا منصرف نمایند و آنها بتوانند به صورت انحصاری فروشنده واکسن کرونا باشند. کرونای مرموزی که هنوز ماهیت کامل آن به وضوح تعیین نگشته است.

دکتر افروز در این یادداشت آورده است: تردیدی نیست که در حال حاضر بیشترین ملاحظه برای پیشگیری از ابتلا به این کرونای منحوس و مرموز تأکید بر آرامش روانی، مراقبت های ویژه بهداشتی، شستشو و ضدعفونی کردن مرتب دست ها، استفاده درست از ماسک ها، رعایت فاصله های بین فردی در محافل گروهی و تعاملات اجتماعی است؛ اما، همه سخن این است که در شرایط کنونی که سازمان بهداشت دنیای و مراکز تخصصی و پژوهشی پزشکی در کشورهای مختلف، به گونه ای که بایسته است و انتظار می رود، هنوز به قطع و یقین نمی دانند ماهیت اصلی ویروس منحوس و مرموز کرونا چیست؟ این کرونای مهاجم تا چه زمانی؟ تا چند هفته یا تا چند ماه و تا چند سال دیگر در کشورهای مختلف جولان خواهد داشت؟ واکسن و دارو و درمان قطعی و اثربخش آن با کمترین عوارض جانبی کدام است؟ این ویروس مهاجم میزبانان مظلوم خود را چگونه شکار می کند؟ آیا بهتر نیست با اندکی تأمل بیشتر، با نگاه جامع تر، علاوه بر استفاده از ذره بین های پزشکی و تلسکوپ های ویروس شناسی و آزمایشگاه های داروسازی، با رویکرد روان شناختی فرهنگی و اجتماعی، قدرت نفوذ و میزان آسیب رسانی ویروس مرموز کرونا در جوامع مختلف موردمطالعه قرار گیرد؟ و در این منظر، سؤال اصلی این است که بیشترین میزبانان کرونای مرموز دارای چه ویژگی های شخصیتی و خصیصه های زیستی، شناختی و روانی و فرهنگی می باشند؟ و سؤال مهم تر آن است که این کرونای دنیا خوار که اینک بر گستره دنیا سیطره یافته است و در 215 کشور دنیا بدون تعارف حضور دارد، در کدام کشورها، در کدام منطقه جغرافیایی و با کدام فرهنگ و سبک زندگی، بیشترین قربانی را داشته است و به کدام کشورها کمترین آسیب را روا داشته است و چرا؟

این استاد ممتاز دانشگاه تهران نوشت: من با تجربه ای که در آنالیز شرایط فرهنگی و اجتماعی چند کشور آسیای شرقی داشتم، در چند ماه اخیر سعی نمودم برای چند صباحی همراه جناب کرونا، سیری در کشورهای مختلف دنیا داشته باشم و از احوالات مردمان آنجا جویا شوم. در این سیاحت علمی و جستارگری پژوهشی بر پایه تجارب علمی پیشین، با نگاه عمیق روان شناختی، 215 کشور دنیا را با چند مفروضه پژوهشی به دو گروه خاص تقسیم نموده ام: کشورهایی که بیشترین آسیب را از ویروس مهاجم کرونا تجربه نموده اند و کشورهایی که کمترین آسیب را از ویروس کرونا داشته اند.

در این آنالیز، در بین 215 کشور دنیا، صرفا کشورهایی موردتوجه قرار دریافتد که جمعیت آن کشورها بیش از یک میلیون نفر هستند. لذا برای پرهیز از اطاله سخن، در مطالعه حاضر فراوانی نسبی ابتلا به کرونا و یا فوتی های ناشی از کرونا به ازای هر یک میلیون نفر از جمعیت کل کشورها مورد مطالعه قرارگرفته است.

الف) کشورهایی که بیشترین آسیب را از ویروس مهاجم کرونا تجربه نموده اند

جدول فراوانی نسبی تعداد افراد مبتلا به کرونا در کشورهای مختلف به ازای هر یک میلیون نفر از جمعیت کل کشور (IM Pop) (اطلاعات دنیای کووید 19، 2021)

ب) کشورهایی که به نسبت جمعیت، کمترین آسیب را از کرونا تجربه نموده اند.

جدول فراوانی نسبی تعداد افراد مبتلا به کرونا در کشورهای مختلف به ازای هر یک میلیون نفر از جمعیت کل کشور (IM Pop) (اطلاعات دنیای کووید 19، 2021

دکتر افروز در ادامه نوشت: همان گونه که ملاحظه می گردد، میانگین فراوانی نسبی افراد مبتلا به کرونا در کشورهای پرآسیب بیش از 550 برابر کشورهای کم آسیب است و میانگین فراوانی افرادی که به دلیل ابتلا به کرونا در کشورهای پرآسیب فوت نموده اند 280 برابر کشورهای کم آسیب در شرق و جنوب شرق آسیا است.

میانگین دنیای فراوانی ابتلا به کرونا و فوتی ها به ازای یک میلیون نفر جمعیت در کشورهای مختلف به گونه ای است که تعداد افراد مبتلا 13901 و تعداد افرادی که فوت نمودند 306 نفر است. این در حالیست که در ایران به ازای هر یک میلیون جمعیت تعداد افراد مبتلا 17590 نفر و تعداد افرادی که فوت نمودند 693 نفر، در آمریکا به ازای هر یک میلیون جمعیت تعداد افراد مبتلا 802705 نفر و تعداد افرادی که فوت نمودند 1446 نفر، در چین به ازای هر یک میلیون جمعیت تعداد افراد مبتلا 62 نفر و تعداد افرادی که فوت نمودند 3 نفر و در لائوس نیز به ازای هر یک میلیون جمعیت تعداد افراد مبتلا به کرونا 6 نفر و تعداد افرادی که فوت نمودند صفر بود.

وی در ادامه این یادداشت توضیح داد: همان گونه که به وضوح مشهود است، تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا و فوتی های ناشی از آن در ایران، به ازای هر یک میلیون جمعیت، به طورمعناداری از میانگین دنیای بیشتر است و به طورکاملا محسوسی از آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی کمتر است؛ اما در یک نگاه ژرف، تعداد افراد مبتلا به کرونا در ایران، بیش از 280 برابر چین و بیش از 2900 برابر لائوس، در جنوب شرقی آسیا است؛ و این آمار مقایسه ای زیستی، جای تأمل و تفکر و اندیشه و تدبیر بسیار دارد.

نگاهی کوتاه به شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و حیطه های شخصیتی و سبک زندگی کشورهای پرآسیب و کم آسیب

کشورهایی که به طور نسبی بیشترین آسیب را متحمل شده اند عمدتا در قاره اروپا و غرب آسیا و قاره آمریکا قراردارد و کشورهایی که به طور نسبی کمترین آسیب را از کرونا تجربه نموده اند عمدتا در شرق و جنوب شرقی آسیا و شرق و مرکز آفریقا قرار دارند و یک مورد (یمن) در غرب آسیا قرار دارند.

این استاد ممتاز دانشگاه تهران درباره سبک زندگی و ویژگی های غالب شخصیتی مردم مقیم در کشورهای پرآسیب و کم آسیب نوشت: دریک نگاه مقایسه ای بر پایه یافته های مطالعات تجربی و یافته های پژوهشی بعضی از ویژگی های غالب و قابل توجه در تفاوت های فرهنگی و اجتماعی مردم در کشورهایی که کمترین آسیب کرونا را تجربه نموده اند در مقایسه با مردم کشورهایی که بیشترین آسیب کرونایی را متحمل شده اند، بدین توضیح است:

کیفیت خواب و عادت های غذایی

به گفته دکتر افروز، تفاوت قابل توجهی در شرایط خواب و عادت های غذایی غالب مردم مقیم کشورهایی که کمترین آسیب را از کرونا متحمل شده اند با نحوه خواب و رغبت های غذایی مردم کشورهایی که بیشترین آسیب را از کرونا تحمل نموده اند، مشهود است. اکثریت قابل توجه مردم در کشورهایی که کمترین آسیب را از کرونا تجربه نموده اند عموما پیش از نیمه شب می خوابند و از خواب راحت و عمیق و آرام بخش خواب شبانه بهره مند هستند. آنان غالبا، تمایل چندانی به تفریحات دیر هنگام شبانه ندارند؛ اما غالب مردمی که در کشورهایی که بیشترین آسیب را از کرونا تحمل نموده اند به دلیل گرایش به سرگرمی ها و تفریحات شبانه، حضور در مراکز خرید، رستوران ها و کلوب هایی که تا ساعاتی بعد از نیمه شب باز هستند و تماشای برنامه های تلویزیونی و مشغولیت در فضاهای مجازی، خودشان را از خواب لازم و ضروری شبانه محروم می نمایند. یقینا این شرایط سیستم ایمنی زیستی ایشان را تضعیف می کند.

در واقع تفاوت های قابل ملاحظه ای در سبک زندگی و عادت های غذایی مردم کشورهای کم آسیب از کرونا با جماعت پرآسیب از کرونا مشهود است. بدون تردید، یکی از مهم ترین راز و رمزهای مصونیت بیشتر کشورهای آسیای جنوب شرقی و شرق آسیا در برابر ویروس منحوس و مرموز کرونا، باورهای ذهنی، آرامش روانی، سبک زندگی و کیفیت غذای غالب ایشان است و نه لزوماً بالا بودن استانداردهای بهداشتی و برخورداری آنان از تجربیات نوین پزشکی و در اختیار داشتن مجهزترین بیمارستان ها و پزشکان و متخصصان مجرب در علوم پزشکی و پیراپزشکی، از این رو شایسته است نگاهی اجمالی به عادت های غذایی و تنوع غذاها و خوراکی های مصرفی غالب مردم کشورهای کم آسیب و پرآسیب از کرونا را داشته باشیم.

او در این یادداشت خود آورده است: همه سخن این است که سبک زندگی ساده و سلامت، احساس امنیت درونی، آرامش روانی، نشاط معنوی، مثبت اندیشی و امیدآفرینی، وارستگی و تواضع و مصرف غذاهای طبیعی خانگی، عمدتاً به روش آب پز و بخارپز، می تواند بیشترین مصونیت زیستی انسان را در برابر آفت ها و آسیب ها و ویروس های مهاجم و کرونا فراهم نماید.

با اندکی تأمل و فکر در سبک زندگی ساده و مطلوب مردم کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا و مردمان آفریقای مرکزی که کمترین آسیب را از کرونا تجربه نموده اند، در مقایسه با شیوه زندگی و عادت های غذایی مردم کشورهایی که بیشترین آسیب را از کرونا متحمل شده اند، به سادگی درمی یابیم که چگونه می توانیم از اکسیر دل آرامی و سبک متعالی زندگی و عادت های ساده غذایی به عنوان اثربخش ترین واکسن روان شناسی فرهنگی، در مقابل کرونا بهره مند شویم.

آری، با تأمل در آیینه آماری سازمان بهداشت دنیای، به نیکی درمی یابیم که در غالب کشورهای آمریکایی و اروپایی و تعداد قابل توجهی از کشورهای به اصطلاح توانمند آسیایی، فراوانی ابتلا به کرونا بیش از 550 برابر کشورهای جنوب شرق آسیا و آفریقای مرکزی است.

شایان ذکر است که در کشورهای کم آسیب دیده از کرونا، مردم کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا و مردم مناطق مرکزی آفریقا، به طور نسبی، خانم ها به طورقابل ملاحظه ای کمتر از آقایان به کرونا مبتلا شده اند، شاید یک دلیل آن اشتغال کمتر خانم ها در خارج از منزل باشد، اما قرار دریافت خانم ها بیش از آقایان در معرض بخارآب داغ می تواند دلیل قابل توجه ای برای تبیین این مهم باشد.

راهبردهای اثربخش در مقابله با ویروس مرموز کرونا

دکتر افروز در ادامه این یادداشت درباره راهبردهای اثربخش در مقابله با ویروس کرونا نوشت: با عنایت به آنچه که به اختصار بدان اشاره گشت، شایسته و سزاوار است که ستاد ملی کرونا، رسانه های عمومی و پیغام رسان های مجازی، در کنار توصیه های مستمر بهداشتی، تأکید بر رعایت مراقبت های ایمنی، استفاده مناسب از ماسک و رعایت فاصله های بین فردی در تعاملات اجتماعی، اعمال محدودیت های ضروری در فعالیت های شغلی و حرفه ای، برگزاری گردهمایی ها و نشست های گروهی و رفت آمده ای شهری و بین شهری، با نگاه مثبت و اندیشه امیدآفرینی، به دوراز ادبیات مستمر آمرانه و حاکمانه و زبان تهدید و بعضاً اضطراب آور، کوشش نمایند، با زبان تأیید و تکریم، تقویت احساس امنیت درونی و آرامش روانی خانواده ها، گوشه هایی از ویژگی های شخصیتی، آرامش روانی، مثبت اندیشی، ساده زیستی، باورهای ذهنی، سبک زندگی و عادت های ساده غذایی جمعیت ها و خانواده هایی که در کشورهای جنوب شرقی آسیا زندگی می نمایند و بیشترین مصونیت را در برابر آفت کرونا داشته اند، مانند، تایلند، ویتنام، لائوس، کامبوج و چین، به شیوه های متنوع و اثربخش نمایش دهند.

بی تردید، در کنار ساده زیستی و سبک زندگی متواضعانه، عادت های غذایی عمدتاً آب پز و بخارپز، مصرف سبزیجات و سوپ های ساده، مصرف نوشیدنی ها و مایعات خیلی گرم، مصرف بهینه سیر و فلفل و پیاز، قرار دریافت در معرض بخار آب جوش، یقینا، دور بودن از نگرانی و اضطراب و خویشتن داری از رفتارهای هیجانی و زبان تهاجمی، تقویت احساس آرامش روانی، بهره مندی از نشاط معنوی، بلند اندیشی و صبوری، لازمه مصونیت از غالب آسیب های زیستی، همچون، سکته های قلبی و مغزی، سرطان های گوارشی، بیماری های عفونی و به ویژه ویروس منحوس کرونا است.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای گردشگری و تجاری و آموزشی | مجری مستقیم و کارگزار سفرهای بین المللی خارجی

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 4 آبان 1400 بروزرسانی: 4 آبان 1400 گردآورنده: host-fa.ir شناسه مطلب: 7171

به "عوامل موثر در کم آسیب یا پرآسیب بودن کشورهای مختلف در برابر ویروس کرونا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "عوامل موثر در کم آسیب یا پرآسیب بودن کشورهای مختلف در برابر ویروس کرونا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید