آثار افزایش قیمت بنزین بر تورم آذرماه زیر ذره بین

به گزارش مجله هاستفا، خبرنگاران: اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می دهد از 12 گروه شاخص بهای مصرف کننده تنها گروه حمل و نقل تورم قابل توجهی به میزان 7/ 14 درصد داشته است.

آثار افزایش قیمت بنزین بر تورم آذرماه زیر ذره بین

به گزارش خبرنگاران، آنالیز آمارها در بقیه گروه ها حاکی از آن است که سطح قیمتی آنها در مقایسه با آبان ماه امسال و آذر ماه سال قبل، تغییر قابل توجهی نداشته است. مطابق آمارها، تورم گروه خوراکی در آذرماه امسال به میزان 2/ 4 درصد ثبت شده که نسبت به آذرماه سال قبل در سطح کمتری بوده است. افزایش قیمت محصولات خوراکی عمدتا به دلیل رشد قیمت کالاهایی بوده که متاثر از شرایط آب و هوایی پاییز، عرضه آنها در بازار کاهش یافته است. در گروه مسکن نیز تورم ماهانه کمتر از نیم درصد گزارش شده و سطح آن نسبت به آذرماه سال قبل کمتر ثبت شده است. در سایر گروه ها، نظیر بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم خانگی و آموزش، واکنش قیمت غیرمعمولی نسبت به افزایش قیمت بنزین مشاهده نمی گردد. در آذرماه، فرایند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه پس از 6 ماه متوقف شد و این نرخ با افزایش 8/ 0 واحد درصدی به 8/ 27 درصد رسید؛ اما فرایند کاهشی تورم متوسط ادامه یافت و این متغیر با یک واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 40 درصد رسید.

آیا افزایش قیمت بنزین، در آذرماه همه اقلام را گران نموده است؟ گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در آذرماه از میان گروه ها تنها تورم گروه حمل ونقل فرایند غیرمتعارفی ثبت نموده و سایر گروه ها مانند خوراکی ها، مسکن، پوشاک و بهداشت و درمان یا از سیاست بنزینی کمترین اثر را پذیرفتند یا اثر محدودی داشتند. برای آنالیز دقیق تر این ادعا، تورم ماهانه گروه های مصرف نماینده در آذرماه امسال با آذرماه سال قبل مقایسه شده است. این آنالیز ها نشان می دهد که اثر افزایش قیمت بنزین، تنها در گروه حمل ونقل قابل مشاهده است. تورم ماهانه گروه حمل ونقل در آذرماه امسال 7/ 14 درصد گزارش شده که 8/ 12 واحد درصد بیشتر از سال گذشته بوده است، اما به نظر نمی رسد که این فرایند در ماه های انتهای سال پایدار باشد. نکته دیگر اینکه در آخرین ماه پاییز امسال، تورم نقطه به نقطه 8/ 27 درصد بوده که نسبت به ماه قبل افزایش 8/ 0 واحد درصدی را ثبت نموده، اما از سوی دیگر، تورم متوسط با کاهش یک واحد درصدی به رقم 40 درصد رسیده است.

تصویر تورمی در گروه ها

مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای مصرف نماینده در آذرماه را منتشر کرد. این گزارش از جهت آنالیز ابعاد تورمی تصمیم بنزینی اهمیت ویژه ای دارد، زیرا این نخستین ماهی است که می توان ارزیابی اثر افزایش قیمت بنزین را به طور کلی آنالیز کرد. چراکه تصمیم افزایش قیمت بنزین در هفته انتهایی آبان گرفته شده و تنها این اثر در آمار هفته انتهای آبان ماه منعکس شده بود. اما با انتشار آمار شاخص بهای مصرف نماینده در آذرماه، می توان اثر سیاست بنزینی را در تمام روزهای این ماه ارزیابی کرد و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد، در آمار آذر ملموس خواهد بود. آنالیز ها نشان می دهد که در آذر ماه تورم ماهانه (تغییر شاخص بهای مصرف نماینده در یک ماه نسبت به ماه قبل) به میزان 2/ 3 درصد گزارش شده است. این نرخ در آبان ماه امسال به میزان 6/ 1 درصد ثبت شده بود. بنابراین نرخ تورم ماهانه در آذرماه دو برابر شده است. سوال معین این است که آیا این افزایش تورم ماهانه در تمام گروه ها قابل مشاهده است یا تحت تاثیر گروه های خاصی بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش می توان تغییرات تورم را در گروه های مهم این گزارش ارزیابی کرد. گزارش شاخص بهای مصرف نماینده، از 12 گروه اصلی تشکیل شده و هر یک از این گروه ها با توجه به وزن خود از اهمیت بیشتری برخوردارند. به عنوان مثال دو گروه خوراکی ها و مسکن، نصف وزن شاخص بهای مصرف نماینده را تشکیل می دهند به این معنی که به طور متوسط خانوارهای ایرانی در کل نصف هزینه های خود را صرف این دو کالا می نمایند.

اثر فصلی در تورم خوراکی

در آذرماه98، تورم ماهانه گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها به میزان 2/ 4 درصد گزارش شده که در نگاه اول شاید این بالا بودن به دلیل افزایش قیمت بنزین لحاظ گردد. اما نکته قابل توجه اینکه نرخ تورم ماهانه خوراکی در آذرماه سال قبل به میزان 1/ 5 درصد گزارش شده بود، به بیان دیگر، این نرخ تورم در سال قبل که سیاست بنزینی وجود نداشت بالاتر گزارش شده بود.

پس نمی توان تایید کرد که افزایش قیمت گروه خوراکی ها در آذرماه امسال به دلیل افزایش قیمت بنزین است. از سوی دیگر، در آذرماه امسال تمام اقلام خوراکی به جز سبزیجات، دارای تورم نرمالی هستند و حتی تورم گوشت قرمز منفی 3 درصد گزارش شده است، اما تورم 32 درصدی سبزیجات باعث شده که تورم گروه خوراکی ها بالا بماند. البته این افزایش نیز احتمالا به دلیل رشد قابل توجه قیمت گوجه فرنگی بوده که متاثر از تغییرات فصلی در پاییز است. همچنین در آبان ماه تورم ماهانه خوراکی ها 4/ 1 درصد گزارش شده بود.

تورم زیر یک درصد مسکن

گروه مسکن و سوخت ها، مهم ترین گروه شاخص بهای مصرف نماینده محسوب می گردد، به نحوی که 35 درصد از وزن کل را تشکیل می دهد. آنالیز ها نشان می دهد که در آذرماه امسال نرخ تورم ماهانه این گروه به میزان 4/ 0 درصد گزارش شده است، این رقم در آذرماه سال قبل 2/ 1 درصد گزارش شده بود. بنابراین آمارها نشان می دهد که این گروه نسبت به آذرماه سال قبل تورم کمتری داشته است. البته به نظر نمی رسید که اثر سیاست بنزینی در گروه مسکن قابل توجه باشد، به خصوص اینکه قیمت گازوئیل در ماه قبل بدون تغییر بوده است. تورم مسکن در آبان ماه 3/ 1درصد ثبت شده بود.

تورم محدود گروه پوشاک و لوازم خانگی

تورم ماهانه گروه پوشاک و کفش، در آذرماه امسال به میزان 9/ 1 درصد گزارش شده است، درحالی که در آذرماه سال قبل میزان تورم گروه پوشاک و کفش 2/ 3 درصد گزارش شده بود. در نتیجه در سال قبل تورم گروه پوشاک و کفش بیشتر بوده است. همچنین آنالیز ها نشان می دهد که تورم ماهانه گروه لوازم خانگی در آذرماه سال قبل 7/ 4 درصد بوده، البته این رقم در آذرماه امسال به سطح 4/ 1 درصد کاهش یافته است. در حقیقت آنالیز تورم این دو گروه نیز نشان می دهد که افزایش قیمت بنزین در تمام گروه ها منعکس نشده و این کالاهای مصرفی افزایشی را ثبت نکردند.

پرش تورم گروه حمل ونقل

آنالیز ها نشان می دهد که گروه حمل ونقل تنها گروهی است که از افزایش قیمت بنزین اثرپذیرفته و این اثر مشهود است. مطابق آمارهای این گزارش، در آذرماه سال قبل تورم ماهانه گروه حمل ونقل به میزان 9/ 1 درصد گزارش شده بود، این رقم در آذرماه امسال تا سطح 7/ 14 درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، می توان بیان کرد که 8/ 12 واحد درصد از افزایش تورم گروه حمل ونقل به دلیل افزایش قیمت بنزین است. البته این موضوع با توجه به افزایش 100 درصدی متوسط قیمت بنزین در آذرماه قابل پذیرش است و به نظر می رسد که تا دو ماه آینده نیز نرخ تورم ماهانه این گروه در سطح بالایی باشد، اما به نظر نمی رسد که این فرایند پایدار باشد و مانند تجربه های گذشته، پس از چند ماه اثر تورمی گروه حمل ونقل در تورم کل کم اثر و محو خواهد شد. در گزارش شاخص بهای مصرف نماینده مرکز آمار ایران نیز عنوان شده است که افزایش قیمت بنزین و قیمت انواع اتومبیل سواری در افزایش قیمت این گروه موثر بوده است. نکته دیگر اینکه با توجه به کاهش اثر سیاست بنزینی در این گروه، طی ماه های آینده پیش بینی می گردد که نرخ تورم کل نیز اثرپذیری کمتری در ماه های آینده داشته باشد و در نتیجه در ماه های آینده شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود. تورم حمل و نقل در آبان ماه 4/ 5درصد ثبت شده بود.

کاهش تورم متوسط

گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه را در آذرماه به میزان 8/ 27 درصد گزارش نموده که نسبت به ماه قبل افزایش 8/ 0 واحد درصدی را ثبت نموده است. فرایند تورم نقطه به نقطه از ابتدای فروردین ماه نزولی بود که با توجه به سیاست بنزینی این راستا نزولی در آذرماه متوقف شد، اما انتظار می رود که تا انتها سال این فرایند تداوم داشته باشد. همچنین نکته دیگر اینکه نرخ تورم متوسط در آذرماه به 40 درصد رسیده و نسبت به ماه آبان یک واحد درصد کاهش یافته است.

گروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 20 مرداد 1400 بروزرسانی: 20 مرداد 1400 گردآورنده: host-fa.ir شناسه مطلب: 2197

به "آثار افزایش قیمت بنزین بر تورم آذرماه زیر ذره بین" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آثار افزایش قیمت بنزین بر تورم آذرماه زیر ذره بین"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید