کشتی فرنگی

قاسمی منجزی حریف نامدار روس را شکست داد

به گزارش خبرنگاران، پیکارهای سه وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان از صبح امروز در شهر نورسلطان قزاقستان آغاز شد که طی آن نمایندگان اوزان 60 ، 77 و 130 کیلوگرم کشورمان به میدان رفتند.

23 مهر 1398

فرنگی کاران اوزان 50 و 120 کیلو حریفان خود را شناختند

مراسم وزن کشی اوزان 50 و 120 کیلوگرم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان آسیا در شهر پوکت تایلند برگزار گردید.

19 مهر 1398