تولید 28 رمزینه سریع پاسخ در شاخه فنی و حرفه ای

به گزارش مجله هاستفا، تهران (پانا) - جلسه شورای هماهنگی و پیگیری اقدامات تحولی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، با تمرکز بر موضوع اجرای رمزینه های سریع پاسخ، با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

تولید 28 رمزینه سریع پاسخ در شاخه فنی و حرفه ای

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در ابتدای این جلسه حسن ملکی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی ضمن مرور بر برخی مطالب شورای معاونان، بر لزوم توجه به بخش تربیت معلم تاکید کرد و گفت: بسته تحولی مربوط به دانشگاه فرهنگیان از جمله مباحثی است که من معتقدم باید سازمان پژوهش و برنامه ریزی در آن وارد عمل شود. بر مبنای نکات ارائه شده از طریق دانشگاه فرهنگیان، برنامه ریزی بر اجرای، یک بسته تحولی مربوط به فرهنگیان مد نظر قرار گرفته که در آن بسته تحولی معلم چند مهارتی مد نظر است و با رویکرد برنامه ریزی تلفیقی در برنامه های تربیت معلم ارتباط دارد اما مسئله این است که آیا می توان معلمان را تنها در مهارت محدود کرد؟ در دنیا بحث چند موضوعی برای معلمان مطرح است تا به صورت خوشه ای بتوانند تدریس کنند بنابراین اگر برنامه درسی را معادل مهارت یا دانش و نگرش بدانیم، اشتباه است زیرا برنامه درسی مانند یک منشور دارای چند ضلع و چند بعد است و کارآمدی ما باید طراحی این منشور باشد و نه تایید یک ضلع خاص.

لزوم تدوین سند برنامه تربیت معلم

وی ادامه داد: برنامه های تربیت معلم، تابعی از دوره های تحصیلی است و نیازمند است که سازمان پژوهش و برنامه ریزی در این عرصه همراه شود اما سوال این است که آیا این ارتباط و هماهنگی به درستی برقرار شده است؟ به نظر می رسد که این اندازه ارتباط با سازمان پژوهش کافی نیست و نیاز به اصلاح دارد. نکته دیگر این است که در برنامه درسی ملی چند چرخش مطرح شده که یکی از آن ها، چرخش از موضوع محوری به تلفیقی است که ما باید هم در برنامه های دوره های تحصیلی و هم در بخش تربیت معلم دنبال کنیم زیرا مساله اصلی ما حاکمیت بخشیدن به رویکرد تلفیقی است تا معلم را بتوانیم برای چند درس آماده کنیم لذا باید این رویکرد را به طور علمی در دانشگاه فرهنگیان و در بعد آکادمیک تقویت کنیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تاکید کرد: به نظر من، برنامه درسی چند مهارتی، واژه نادرستی است زیرا مساله تنها مهارت نیست. ضمن اینکه هنوز مشخص نیست که این نگاه مربوط به تربیت معلم، مربوط به کدام دوره تحصیلی است، زیرا بدیهی است که هر دوره ای اقتضائات مختص به خود را دارد لذا باید نگاه ما در این عرصه به تخصص و موضوعات باشد. به عبارت دیگر ماهیت دوره ها در ماهیت رویکرد انتخابی ما برای برنامه ریزی درسی مهم است. در واقع سازمان برنامه ریزی و پژوهش آموزشی باید در ارتباط با معلم مبتنی با اقتضائات یک سند سیاستی تربیت معلم معطوف به برنامه های درسی دوره های تحصیلی تولید کند.

ملکی خاطر نشان کرد: ما نیازمند تولید سند توصیه های سیاستی تربیت معلم جهت ابلاغ به دانشگاه فرهنگیان در بخش نظری و دانشگاه شهید رجایی در بخش فنی و حرفه ای هستیم زیرا در غیر اینصورت امکان همسویی این ارکان ها با سازمان پژوهش نیست لذا نیازمند تولید این سند هستیم.

تولید 28 رمزینه سریع پاسخ در شاخه فنی و حرفه ای

افشار بهمنی، سرپرست دفتر تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش در ادامه جلسه درباره رمزینه های سریع پاسخ و اقدامات اجرا شده، گزارشی ارائه داد و گفت: برای 126 نامی که پیش بینی شده بود، گزارشی از نیازسنجی به صورت کامل تشریح شده است. در بخش دیگری هم، 28 نام درسی به صورت کامل تولید شده و در کمیسیون ها در حال تایید نهایی برای ارجاع در راستای بارگذاری است.

وی افزود: در ادامه فرایند تولید، در یک کارگروه بسیار منسجم، شرکت هایی که برای 43 نام دیگر فراخوان شده بودند، بررسی و انتخاب شدند لذا در مرحله انعقاد قرارداد هستند. طبق استانداردی که تهیه کردیم در بخش محتوایی دو لایه استاندارد پیش بینی شده که لایه نخست برای محتواهای غنا بخش به رمزینه های سریع پاسخ است که در آن بخش هایی از مراحل کاری که کتاب درسی نتوانسته خوب، عرضه کند، را هدف قرار دادیم؛ در نتیجه همه محتوای کتاب درسی هدف قرار نمی گیرد.

سرپرست دفتر تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش شرح داد: در برخی موارد نیاز به شبیه ساز بوده که سعی کردیم، اجرا کنیم. در بخش دوم مواردی نظیر ایمنی ها را مد نظر قرار دادیم که اگر هنرستان ها خواستند در کارگاه ها آموزش ها را با استاندارد ارائه کنند، مصداق عینی داشته باشند. لایه دوم بحث تخصصی موضوعی است که برای هر رشته فرق دارد که محور آن هم بخش های غنا بخش بر اساس خود رشته است مثلا در رشته ناوبری، درسی به نام هدایت کشتی داریم که در آن شبیه سازی سکان کشتی مد نظر است و به جای فیلم یا انیمیشن بر روی نرم افزار شبیه سازی تمرکز کرده ایم. در این فاز البته بر تولید فیلم ها تمرکز داشتیم اما در بخش دوم، رسانه هایی مانند موشن یا نرم افزارهای تعاملی هم در موارد 48 گانه، نیاز است که بر روی آن تمرکز خواهیم داشت. 18 نام درسی هم در هفته گذشته به صورت کامل تدوین شد و باید محتواها هم بر اساس جایگاه نظارت فنی و حرفه ای بررسی شود تا ببینیم چگونه در شبکه رشد می توانیم از آن بهره مند شویم.

ملکی هم پس از دیدن دو مورد از فیلم های آموزشی بخش فنی و حرفه ای، گفت: در این راستا حداقل این است که نمایش مهارت ها را به خوبی انجام دهیم و مراقب مسائل ارزشی و فرهنگی هم در این عرصه باشیم. ضمن اینکه لازم نیست صرفا به فیلم محدود شویم و می توانیم از رسانه های دیگر استفاده کنیم. این اقدامات جای تشکر دارد اما لازم است که در مورد زمان بارگزاری ها هم توجه داشته باشیم.

تاکید بر استانداردهای هنری در راستا ساخت رمزینه های سریع پاسخ

محسن باهو، مشاور فناوری سازمان پژوهش و برنامه ریزی هم در ادامه بیان نمود: هر عامل مخل تمرکز، مخالف سیاست های برنامه درسی است. بدیهی است که ما باید برای تولید قطعه آموزشی به اندازه کتاب باید حساسیت داشته باشیم، و همان حساسیتی که بر کلیه کلمات و محتوا داریم باید بر این بسته ها و فیلم ها داشته باشیم و قرار نیست نگاه سینمایی را دنبال کنیم.

وی ادامه داد: در این راستا، طراحی صحنه که المان های برنامه های درسی، داشته باشد برای همه تولیدات یک الزام است و هر تولید کننده باید چیزی را اجرا کند که ما نیاز داریم لذا ما باید در بعد هنری و فناوری و ... چارچوب های مشخصی داشته باشیم تا محتوا در قالب آن ارائه شود.

ملکی، هم در این باره، گفت: رمزینه های سریع پاسخ، دارای ابعاد مختلف روانشناسی، هنری و .... است که باید به آن توجه کنیم لذا باید یک راه حل ارائه دهیم که همه این ابعاد، به شکل درست مد نظر قرار گیرد.

علی محبی قائم مقام رئیس سازمان هم در پاسخ به نکات مطرح شده، بیان نمود: در این راستا قبلا تصمیماتی گرفته شده و استانداردهایی شامل بخش های محتوایی، ارزشی- فرهنگی و فنی و هنری مد نظر قرار گرفته است لذا نقص های مطرح شده را می توان، بر روی نمونه ها و با توجه به استانداردهای مطرح شده، بررسی کرد.

حسین سوزنچی، مدیرکل دفتر تألیف کتاب های آموزش عمومی و ماز طریقه نظری هم در ادامه این جلسه به ارائه گزارشی پرداخت و گفت: دغدغه ما این بود که در راستای رمزینه ها به سمت تدریس ها نرویم که خدایی ناکرده به تضعیف جایگاه معلم بیانجامد لذا سعی ما این بود که محتواهایی ارائه دهیم که مکمل آموزش باشد و جایگزین معلم نشود.

وی افزود: در این راستا بحث استانداردها برای ما بسیار مهم بود به همین علت یک کارگاه فشرده را با هدف دستیابی به شاخص ها و استانداردها برگزار گشت. به نظر من برخی از استانداردها قدیمی و نیازمند اندکی تغییرات است.

جمع بندی

حسن ملکی هم در سرانجام گفت: با توجه به اینکه کار در این عرصه نو هست، این مسائل در آن بدیهی است اما باید با جلو رفتن، راه هموار تر و شفاف تر شود. رمزینه های سریع پاسخ یک کار حرفه ای و موثر در آموزش است که به لحاظ کاری هم برای وزارتخانه بسیار مهم است لذا لازم است که کار را جدی دنبال کنیم. در این راستا، باید اقدامات را در جدول زمانبندی دنبال کنیم تا بدانیم که دقیقا در هر حوزه به چه عناوینی پرداخته می شود و در چه زمانی ارائه خواهد شد؟ قطعا در این راستا باید از تولیدات دیگران هم استفاده کنیم.

وی افزود: استانداردها را نباید فراموش کنیم لذا لازم است که در جلسه آینده بر روی استانداردها یک نگاه مجدد داشته باشیم تا همگی با خیال راحت تری به ادامه راستا بپردازیم. ضمن اینکه محتوای مورد نیاز هر درس یا هر کتاب، مورد حمایت معاون پشتیبانی قرار خواهد گرفت و نباید نگران این بخش باشید.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی بیان گفت: باید دسترسی دانش آموزان و والدین به این برنامه ها راحت و آسان باشد. بارگزاری ها هم باید همراه با این راستا حرکت کند تا همه با یکدیگر پیش برویم.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 3 مرداد 1400 بروزرسانی: 3 مرداد 1400 گردآورنده: host-fa.ir شناسه مطلب: 8072

به "تولید 28 رمزینه سریع پاسخ در شاخه فنی و حرفه ای" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تولید 28 رمزینه سریع پاسخ در شاخه فنی و حرفه ای"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید