لایک های توییتری در خصوص ما چه می گویند؟

به گزارش مجله هاستفا، همه ما روزانه با فعالیت در شبکه های اجتماعی، ردپایی از خود برجای می گذاریم. ساعات فعالیت مان در شبکه های اجتماعی، تک تک صفحاتی که مخفیانه به آن ها سر می زنیم، هر آنچه می نویسیم، بازنشر می کنیم و لایک می زنیم، همه و همه بخشی از این ردپای دیجیتالی است که ما از خودمان بر جای می گذاریم.

لایک های توییتری در خصوص ما چه می گویند؟

اعتماد در ادامه نوشت: شرکت های فناوری صاحب این اپلیکیشن ها، مجموعه داده ای از ردپای ما دارند که می تواند به خوبی نشان دهنده باورها، عقاید، ارزش ها و الگو های رفتاری ما باشد. بعضی معتقدند که با تحلیل این ردپای دیجیتال، می توان ما را بهتر از خودمان شناخت و حتی ویژگی های روان شناختی هر فرد را نیز به درستی پیش بینی کرد.

به عنوان نمونه در ماجرای رسوایی فیس بوک-کمبریج آنالاتیکا، شرکت کمبریج آنالاتیکا در زمان انتخابات سال 2016 امریکا، با جمع آوری داده های 87 میلیون پروفایل فیس بوکی و تحلیل صفحاتی که توسط این پروفایل ها لایک شده بود، اقدام به تحلیل روان شناختی این کاربران و متناسب با ویژگی های روان شناختی و سنخ های روانی هر فرد، تبلیغ انتخاباتی مرتبط با آن ویژگی را طراحی کرد.

فارغ از آنکه این ماجرای فیس بوک-کمبریج آنالاتیکا تا چه میزان در پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات سال 2016 امریکا موثر بود، این واقعیت که افراد را می توان بر اساس ردپای دیجیتالی که از خود برجای می گذارند، از جمله به وسیله لایک های شان شناخت، نمی توان کتمان کرد. علاوه بر این، تحلیل رفتار جمعی کاربران شبکه های اجتماعی در لایک کردن مطالب، می تواند اطلاعات جدیدی از سازوکار های حاکم بر این شبکه ها به ما بدهد. به عنوان مثال، کسی که می خواهد یک کمپین آنلاین پیروز راه اندازی کند، ضروری است بداند که سازوکار حاکم برای پیروزیت یک توفان توییتری چیست و توییت هایی که در این توفان زده می شوند باید حاوی چه ویژگی هایی باشند.

در این گزارش، ما با ارایه داده هایی از توییتر کوشش نموده ایم تا نه تنها بعضی از ویژگی های موثر بر دیده شدن یک توییت را ذکر کنیم، بلکه با ارایه گرافی از لایک توییت های بعضی فعالان سیاسی در توییتر، رفتار و ارزش سیاسی آن ها را در نسبت با یکدیگر مقایسه کنیم.

روش تحلیل چیست؟ داده های تحلیل شده کدامند؟

به منظور جمع آوری لایک های بعضی کاربران سیاسی پرطرفدار در توییتر، لایک توییت های 18 حساب کاربری با گرایش های سیاسی مختلف اعم از انقلابی و اصولگرا، اصلاح طلب و تحول خواه در بازه زمانی 16 آذر تا 19 دی ماه امسال با روش های داده کاوی جمع آوری که در نتیجه آن داده های 951 توییت گردآوری شد. این 951 توییت در مجموع بیش از یک میلیون و 148 هزار لایک را از جانب 120 هزار و 742 کاربر یکتا دریافت کردند. این حجم وسیع از داده های جمع آوری شده، یعنی بیش از یک میلیون و 148 هزار لایک، یافته های ارزشمند و قابل اتکایی را در اختیار ما قرار می دهد که باعث کاهش خطا در نتیجه گیری و افزایش ضریب اطمینان می گردد.

لایک ها در خصوص دلایل دیده شدن یک توییت چه می گویند؟

در فرآیند گردآوری لایک ها، زمان ثبت هر لایک نیز ثبت شد. تحلیل زمان ثبت شده برای هر لایک، یافته های جالب توجهی را در اختیار ما قرار داد؛ از جمله اینکه هر توییت پس از انتشار یک زمان طلایی دارد که می تواند بیشترین توجهات را به خود جلب کند و بخش اعظم لایک های یک توییت، برای این بازه زمانی است.

یافته های ما نشان می دهد که بیشتر لایک های یک توییت در 12 ساعت ابتدایی پس از انتشار آن ثبت می گردد. یعنی آنکه پس از گذشت 12 ساعت از انتشار آن توییت، احتمالا توجهات به آن توییت فروکش خواهد نمود. نمودار به روشنی گویای این واقعیت است. این نمودار، پس از تحلیل زمان ثبت هر یک از لایک های جمع آوری شده (بیش از یک میلیون و 148 هزار لایک) به دست آمده است.

محور افقی تعداد ساعات پس از انتشار توییت را نشان می دهد و محور عمودی نشانگر آن است که چند درصد از کل لایک های یک توییت به این زمان تعلق دارد. همان گونه که می بینید، عمده لایک های یک توییت مربوط به ساعات اولیه پس از انتشار آن است و تقریبا پس از 36 ساعت از انتشار توییت، به ندرت آن توییت لایک خورده است. بسیاری از توییت های آنالیز شده نیز در همان ساعات اولیه کل لایک های شان را به دست آورده اند.

سطر اول جدول بالا نشان می دهد که هر توییت به طور میانگین، در هر یک از این بازه های زمانی چند درصد از کل لایک هایش را به دست آورده است. همان گونه که تعیین است، به طور میانگین 95.95 درصد از کل لایک های هر توییت متعلق به 24 ساعت اول پس از انتشار آن است. سطر دوم نیز نشان می دهد که در بدترین و دیرترین حالت، یک توییت چند درصد از لایک هایش را در این بازه زمانی به دست می آورد.

به طور مثال، یک توییت در 6 ساعت ابتدایی پس از انتشار، در بدترین حالت فقط 25 درصد از لایک هایش را به دست می آورد، اما به طور میانگین هر توییت در 6 ساعت اول 67 درصد از لایک هایش را به دست خواهد آورد. این یافته ها نشان می دهد که ساعات اولیه پس از انتشار یک توییت، در پیروزیت و دیده شدن آن توییت خیلی مهم است؛ چراکه بخش مهمی از لایک های آن توییت در همان ساعات اولیه کسب می گردد و اگر این ساعات اولیه به هر دلیلی از دست برود، احتمالا توییت، هر قدر هم خوب باشد، دیگر دیده نخواهد شد. این یافته با آنچه ما در ترند شدن هشتگ اعدام نکنید دیده بودیم نیز تطابق دارد.

جایی که فقط 6 ساعت پس از انتشار اولین توییت حاوی این هشتگ، بیش از 2.5 میلیون لایک و 638 هزار ریتوییت به توییت های حاوی این هشتگ اختصاص یافت که این حجم از توجه در نهایت باعث شد تا این هشتگ در ابعاد جهانی ترند گردد.

بنابراین هر توییت و هر کمپین و توفان توییتری برای دیده شدن باید یک واقعیت را جدی بگیرد: ساعات اولیه مهم است. این یافته ها ما را با یک واقعیت دیگر نیز رو به رو می نماید و آن اینکه پیروزیت یک توییت، درست مثل یک سیستم پیچیده، به شرایط اولیه انتشار آن توییت بسیار حساس و وابسته است و توییتر به نوعی یک محیط آشوبناک است و چه بسا این محیط را با استفاده از نظریه آشوب (Chaos theory) بتوان بهتر تبیین کرد.

در کدام ساعت ها توییت بزنیم؟

شاید زمانی که این یادداشت را مطالعه کنید، با خود فکر کنید تا به امروز آنچه گفته شد بدیهی است. واضح است که یک توییت بیشترین لایک های خود را در ساعات اولیه پس از انتشار می گیرد. اما بر مبنای این واقعیت که داده های ما نیز آن را تایید کردند، سوال مهمی که پیش می آید، آن است که چه ساعتی باید توییت زد؟ گردآوری ثبت ساعات لایک ها به ما یاری کرد تا بتوانیم بفهمیم در کدام ساعت از شبانه روز بیشترین لایک ها ثبت شده است؛ یافته ای که به ما یاری می نماید تا بفهمیم در چه ساعاتی از شبانه روز احتمال لایک شدن یک توییت بیشتر است که نتایج آن در تصویر شماره 2 آمده است. همان گونه که در این نمودار می بینید، حوالی ساعت 11 شب بیشترین تعداد لایک ثبت شده است.

پس از آن به ترتیب ساعات 10 شب، صفر بامداد و 9 شب بیشترین لایک ثبت شده است. بنابراین اگر شما بخواهید توییت تان بهتر دیده گردد، اگر در ساعت 11 شب این توییت را بزنید احتمالا پیروز تر از زمانی خواهید بود که در ساعت 9 شب توییت خود را منتشر کنید؛ به نوعی می توان گفت که بازه طلایی برای لایک دریافت در توییتر از ساعت 10 تا 12 شب است. یافته های بالا به طور تجربی برای هر فعال توییتری ثابت شده است، اما آنالیز ساعات مختلف در نمودار بالا، نتایج جالب تری به ما می دهد.

به عنوان مثال، حوالی ساعت یک بامداد تعداد لایک های بیشتری از ساعت 5 یا 6 عصر ثبت شده است. لایک هایی که احتمالا به توییتی که در ساعات پایانی روز ثبت شده، اختصاص دارد. این یافته یک معنای مهم دارد. اگر ساعت 12 شب (صفر بامداد) توییت بزنید احتمالا توییت تان بیشتر از ساعت 5 عصر لایک خواهد گرفت! واقعیتی که نشان می دهد بسیاری از کاربران توییتر عمدتا تا ساعت یک بامداد بیدار هستند.

این یافته ها در کنار این واقعیت که یک توییت بیشترین لایک را در همان ساعات ابتدایی خود می گیرد، راهنمای ساده ای را در اختیار ما قرار می دهد که به ما یاری می نماید تا استراتژی بهتری برای انتشار توییت های مان داشته باشیم. یعنی آنکه یک توییت با بهترین محتوا که در ساعت 5 عصر منتشر شده، احتمالا کمتر از توییتی با یک محتوای متوسط که در ساعت 10 شب منتشر شده دیده می گردد. پس در کنار توجه به محتوا، به ساعت انتشار توییت نیز توجه کنید و اگر می خواهید توییت تان برجسته گردد، حدبیشتر کوشش خود برای بازنشر شدن آن را در همان ساعات اولیه انجام دهید.

طیف بندی کاربران سیاسی با یاری ماشین

لایک ها فقط به ما در خصوص نحوه پیروزیت و دیده شدن یک توییت اطلاع نمی دهند. لایک ها در خصوص ارزش ها و علایق افراد نیز به ما واقعیاتی را می گویند. کسانی که توییت های سیاسی ما را لایک می نمایند احتمالا توییت های سیاسی کاربران دیگری را نیز لایک نمایند. هر قدر این اشتراک بیشتر باشد، احتمالا ما و آن کاربر دیگر همفکرتر هستیم؛ چراکه توییت های مان توسط افراد بیشتری به صورت مشترک لایک شده است.

به عبارت دیگر، اگر گرافی را ترسیم کنیم که مطابق با آن، روابط همه لایک نمایندگان کاربران سیاسی توییتر ترسیم شده باشد، احتمالا بتوانیم نزدیکی و دوری هر یک از کاربران را با یکدیگر بفهمیم. آنالیز ما روی 16 حساب کاربری سیاسی در توییتر و کسانی که توییت های این 16 حساب را لایک می نمایند در گراف زیر ارایه شده است. در این گراف، جز 16 گره اصلی که نشان دهنده 16 حساب کاربری سیاسی آنالیز شده است، 120 هزار و 742 گره فرعی دیگر وجود دارد که هر یک از کاربرانی که یکی از این 16 حساب کاربری را حداقل یک بار لایک نموده اند، نشان می دهد.

این گراف یک میلیون و 148 هزار یال دارد که رابطه بین هر گره فرعی را با گره های اصلی نشان می دهد. همان گونه که می بینید، در توییتر یک دوقطبی واقعی در جریان است. در یک قطب، کاربران انقلابی و اصولگرا نظیر رائفی پور، امیرحسین ثابتی، آسیدپویان و… قرار دارند و در قطب دیگر کاربران تحول خواه و منتقد جمهوری اسلامی نظیر مجید توکلی، ساسان آقایی و شهناز اکملی. در میان این دو قطب نیز کاربران مختلفی اعم از مصطفی تاجزاده، مهدی محمودیان و عطاءالله مهاجرانی قرار دارند. شاید اگر شما هم بخواهیم کاربران توییتری را دسته بندی کنید، همین گراف را ترسیم کنید.

اما اهمیت این گراف آن است که توسط ماشین و بدون سوگیری سیاسی و صرفا بر مبنای اکانت های مشترکی که هر یک این 16 اکانت را لایک نموده اند، به دست آمده است. این گراف نشان می دهد عطاءالله مهاجرانی میان اصولگرایان و مصطفی تاجزاده قرار گرفته است و مهدی محمودیان و بهاره راهنمایی در مقایسه با مجید توکلی به مصطفی تاجزاده نزدیک تر هستند. با مشاهده این گراف تحلیل های متنوع دیگری نیز حاصل می گردد که می تواند در تحلیل های سیاسی کارکرد زیادی داشته باشد و مورد تحلیل پژوهشگران علوم سیاسی و جامعه شناسی نیز قرار گیرد.

فارغ از آنکه با این گراف چقدر موافق هستیم، باید بدانیم که این گراف نه توسط انسان که توسط ماشین و صرفا بر مبنای داده های توییتری و ردپای دیجیتالی افراد ساخته شده است که می تواند در خصوص ارزش های سیاسی هر فرد در مقایسه با دیگر افراد توضیحاتی به ما بدهد. این ردپای دیجیتالی بسیاری از اوقات می تواند واقعیت صادقانه تری از هر یک از افراد را به ما بگوید؛ چراکه بدون سوگیری های سیاسی و فرهنگی و صرفا بر مبنای داده های کمی به دست آمده است.

ما هر روز چنین ردپای دیجیتالی از خودمان در فضای آنلاین برجای می گذاریم که می تواند ابزار مهمی برای شناخت و پیش بینی ما و رفتارمان باشد. تحلیل کلان داده ها امروزه ابزار مهمی برای شناخت واقعیات اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است؛ همان گونه که استفاده از آن ها می تواند در طراحی کمپین های آنلاین و حوزه تبلیغات نیز مفید باشد. این داده ها را نباید دست کم گرفت. دنیای علوم اجتماعی در آینده وابسته به همین کلان داده هاست.

منبع: فرارو
انتشار: 14 اسفند 1399 بروزرسانی: 14 اسفند 1399 گردآورنده: host-fa.ir شناسه مطلب: 6617

به "لایک های توییتری در خصوص ما چه می گویند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "لایک های توییتری در خصوص ما چه می گویند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید