کدام شیوه برای زایمان سزارین بهتر است؟

به گزارش مجله هاستفا، سالانه مادران زیادی برای به جهان آوردن فرزند خود از عمل سزارین استفاده می نمایند. محققان در پژوهشی جدید اثرات بیهوشی عمومی یا بی حسی موضعی را برای انجام این عمل آنالیز نموده و نوع مناسب تر را توصیه نموده اند.

کدام شیوه برای زایمان سزارین بهتر است؟

طی دهه های اخیر با پیشرفت علم و تکنولوژی، بشر بـه راه هایی دست یافته تـا در مـواردی کـه جـان مـادر یـا جنیـن در خطـر اسـت بـه کمـک اعمـال جراحـی بتوانـد بـه کمـک آن ها بشـتابد. سـزارین به عنوان یکی از این راه ها، عبـارت اسـت از روش جراحـی که به وسیله آن نوزاد به وسیله برش روی دیواره شکم و برش جدار رحم متولد می گردد. امروزه عمل سزارین به شکل قابل توجهی روبه افزایش است و کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست. بـر طبـق آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی، شـیوع سـزارین در ایـران در حـال حاضر 40 درصد است.

اما به نقل از متخصصان، سزارین یک عمل بسیار خطرناک برای مادر و جنین بـوده کـه ایمنـی آن بسـیار کمتـر از زایمـان طبیعـی اسـت و این امر می تواند به دلیل عوارضی نظیر خونریزی در حد دو برابـر یـک زایمـان طبیعـی، افزایـش احتمـال بـروز عفونـت رحمـی بعـد از زایمـان، درد بیشـتر پـس از زایمـان و عواقـب بیهوشی در مادر و جنین باشد. علاوه بر این، حاملگی در مادر بارداری که زایمان قبلی وی به روش سزارین اجرا شده، جزو حاملگی های پرخطر طبقه بندی می گردد. چراکه خطر پارگی رحم، آسیب به مادر و نـوزاد، طولانی شـدن مـدت عمـل بـه دلیـل چسبندگی های داخلی شکمی، خونریزی حین و بعد از عمل، احتمال عفونـت و موارد دیگر بیشتر است.

اما نکته مهم دیگری که در عمل های سزارین قابل توجه است، انتخاب بی هوشی کامل یا بی حسی موضعی برای انجام این عمل است، به طوری که کمترین عوارض ممکن را روی مادر و جنین داشته باشد.

به منظور آنالیز عمیق تر این موضوع، یک تیم پژوهشی هفت نفره از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اقدام به انجام مطالعه ای نموده اند که در آن، پیامدهای ایجادشده روی نوزاد و مادر پس از سزارین با دو روش بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی ارزیابی شده اند.

این مطالعه تحلیلی در سال 1398 بر روی 110 نفر از زنان باردار 35-20 ساله که جهت ختم حاملگی خود، کاندید سزارین در بیمارستان های آموزشی شهر اهواز بودند، اجرا شده است.

یافته های این پژوهش نشان می دهند که استفاده از روش بی حسی نخاعی جهت انجام عمل سزارین در مقایسه با بیهوشی عمومی با درد کمتر، مصرف مسکن کمتر، شرایط خونی بهتر، عدم گلودرد و درکل رضایت مندی بیشتری همراه است. هرچند عوارضی چون تهوع، استفراغ و سردرد را نیز به همراه دارد.

آن گونه که حمید یزدانی نژاد، محقق هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و همکارانش می گویند: با توجه به نتایج مطالعه اجرا شده توصیه می گردد تا در زایمان به روش سزارین تا جایی که ممکن است از روش بی حسی نخاعی استفاده گردد.

آن ها می افزایند: اگرچه نباید فرامـوش کـرد کـه انتخـاب بیمـار پیرامـون روش بی هوشی یـا بی حسی بایـد مـورد احتـرام قـرار گیـرد و نقـش وی را نبایـد در انتخاب روش بیهوشی نادیده گرفت. ولی با مطلع کردن او می توان روش درست را انتخاب نمود.

به طورکلی انتخـاب نـوع بیهوشـی بـرای سـزارین بـه عواملـی همچـون علـت عمـل، درجـه اورژانسـی بـودن عمـل و تمایل خـود بیمار بسـتگی دارد.

منبع: همگردی
انتشار: 16 تیر 1400 بروزرسانی: 16 تیر 1400 گردآورنده: host-fa.ir شناسه مطلب: 7848

به "کدام شیوه برای زایمان سزارین بهتر است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کدام شیوه برای زایمان سزارین بهتر است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید