درمان بیماریهای لثه

به گزارش مجله هاستفا، برای درمان سستی لثه ها زاج سبز، سماق، گلنار فارسی، عاقرقرها، پوست انار خشک شده و مازو را به نسبت مساوی مخلوط، بعد یک پنجم وزن همه آن ها نمک اضافه کنید و بسیار نرم بسایید و هر روز سه مرتبه، هر بار

درمان بیماریهای لثه

نویسنده: احمد حاجی شریفی

پاک کردن لثه ها:

برای پاک کردن لثه ها عاقرقرها و هلیله زرد از هرکدام 10 گرم و خردل 20 گرم همه را مخلوط و نرم بکوبید و با آن ها هر روز لثه را بشویید.

ضدعفونی کردن لثه:

بدین منظور گه گاهی خرما خرک را خوب در دهان بجوید و بخورید و تنتور یُد را هم از طریق پنبه به لثه بمالید.

تقویت لثه:

برای تقویت لثه ها آب دم نموده شاه تره یا آب جوشانده گزنه بنوشید.

برگ های ترب سیاه را گه گاهی در دهان بجوید.

گه گاهی گوشت بالنگ را در دهان بگیرید و بمکید.

تنباکوی سوخته شده را بر لثه ها ضماد کنید.

خرمای سبز و کال یا خرما خرک را در دهان خوب بجوید و بخورید.

پوست شکوفه های خرمای نر را بسایید و به لثه ها بمالید.

هر بار میزانی شاه تره را در دهان بگیرید و مزمزه کنید.

میزانی میخک را در لیمو فرو کنید و در کوره یا فر گذاشته تا خشک شود. بعد نرم بکوبید و با آن لثه و دندان را بشویید.

تخم رازیانه و تخم ترب سیاه از هرکدام 30 گرم، پونه 15 گرم همه را در یک لیتر آب انگور خیس کنید و هر بار با کمی از آن لثه ها را بشویید.

سستی لثه ها:

برای درمان سستی لثه ها زاج سبز، سماق، گلنار فارسی، عاقرقرها، پوست انار خشک شده و مازو را به نسبت مساوی مخلوط، بعد یک پنجم وزن همه آن ها نمک اضافه کنید و بسیار نرم بسایید و هر روز سه مرتبه، هر بار کمی از آن ها را با میزان کمی سرکه مخلوط و دهان شویه کنید.

سماق، گلنار فارسی، گل محمدی، خرنوب، بلوط و تخم مورد را به نسبت مساوی مخلوط و نرم بسایید و هر روز با آن دهان شویه کنید.

محکم کردن لثه ها:

برای این که لثه ها محکم تر شود از خوراکی هایی مانند پیاز، برگ ترب سیاه، برگ تربچه، کرفس، اسفناج، سیب زمینی، چاغاله بادام با پوست و سرکه بیشتر بهره ببرید و هسته هلو را هم در دهان خوب بجوید.

صمغ درخت توت را در دهان بجوید.

خرما خرک را در دهان بجوید.

گوشت بالنگ را در دهان بجوید.

آب گشهم تازه را بگیرید و در دهان گذاشته و غرغره کنید.

پس از صرف هر وعده غذای روزانه از طریق انگشت نمک را به لثه ها بمالید.

زاج سفید را با سرکه مخلوط و در دهان مزمزه کنید.

انجیر را در شیر بجوشانید و آن شیر را در دهان نگه دارید.

سرکه را با آب رقیق و کمی نمک مخلوط و روزی چند مرتبه در دهان مزمزه کنید.

برگ درخت توت را بجوشانید و روزی چند مرتبه آب آن را در دهان مزمزه کنید.

گلنار فارسی را بسایید و پس از هر وعده غذا میزانی از آن را روی لثه مالش دهید.

خاکشیر تلخ را نرم بسایید و بعد با پوست انار خشک ساییده شده، مخلوط و اطراف لثه و پای دندان ها بپاشید.

زیره سبز، زیره سیاه، رازیانه و انیسون را مساوی مخلوط و نرم بسایید، بعد هم وزن آن ها ذغال چوب تبریز و ذغال چوب گنه گنه یا ذغال چوب بید اضافه نموده و نرم بسایید، قطعه پارچه تمیزی را تر کنید و بر گردها آغشته و روی لثه ها بمالید.

توری سوخته شده چراغ تریک (سری روشنایی) را روی لثه ها بمالید، بعد از دهان بیرون و دهان را خوب بشویید. (چون توری سری روشنایی بسیار سمی است).

چند عدد گردوی نارس که تقریباً به میزان یک فندق باشند را در سرکه بجوشانید، بعد آب آن را در دهان مزمزه کنید.

پوست سفت بادام را بسوزانید تا به صورت ذغال درآید، بعد نرم بسایید و به لثه ها بمالید.

کربنات دوشو، کربنات دو مهمی، بی کربنات دو سود و کلرات دو پلاس از هرکدام 10 گرم، مانتول 30 سانتی گرم و اسانس مانت (جوهر نعناع) به میزان 10 قطره را مخلوط و هر صبح و شب با آن دندان ها را مسواک کنید.

تنتور یُد را از طریق پنبه بر لثه ها بمالید.

پوست سیب درختی را بجوشانید و هر روز سه مرتبه و هر بار میزانی از آن را در دهان نگه داشته و مزمزه کنید.

پوست سبز گردوی تازه را در سایه خشک کنید و بعد بسایید و به لثه ها بمالید.

پوسته های سنجد را جمع آوری و بجوشانید و آب صاف نموده آن را روزی یک تا سه مرتبه پای دندان ها نگه دارید.

تنتور میر و تنتور ید و تنتور راتانیا از هرکدام 10 گرم مخلوط و هر روز به لثه ها بمالید.

میوه درخت کاج و ریشه نی سوخته و پوست خشک شده انار، گلنار فارسی، سعد کوفی، خون سیاوشان، کندر، تباشیر، کنجیده، اقاقیا، جفت و گل محمدی همه را نرم بسایید. به میزان یک پنجم وزن همه آن ها را با نمک مخلوط کنید و هر صبح، ظهر و شب بعد از صرف غذا، کمی از آن را بر لثه ها بمالید.

لثه آور:

اگر لثه های شما تحلیل رفته است برای تقویت آن بِه را خوب بجوید و بخورید.

هر صبح، ظهر و شب پس از مسواک کردن دندان ها و شستن دهان انگشت خود را در روغن زیتون نموده و محکم به لثه ها بمالید و ماساژ دهید.

کندر، مستکی، گلنار فارسی، تخم خرفه، شهم حنظل، تبانیر، فوفل، بلوط و مازو را به نسبت مساوی مخلوط و سه برابر همه آن ها نمک اضافه کنید و نرم بسایید، پس از هر غذا انگشت خود را تر نموده به پودرها آغشته کنید و به لثه ها بکشید و خوب مالش دهید. بعد از کمی صبر کردن از دهان خارج نمایید.

خارش لثه بچه ها:

برای رفع خارش لثه بچه ها فقط یک مرتبه لثه او را با گلیسیرین مالش دهید.

درد لثه

هنگامی لثه ها درد می گیرند که معیوب شده باشند. برای از بین بردن و فاسد کردن لثه ها، مسواک های معمولی و مقرون به صرفه قیمت از همه چیز بدتر می باشند. زیرا مسواکی که موهای زبری دارد، در موقع مسواک زدن موهای آن گاهی در داخل لثه می شکند. مانند سبوس جو که داخل نان باشد، موهای مسواک مقرون به صرفه قیمت با جنس نامرغوب در زیر لثه جا می گیرند و بعد آبسه نموده، ایجاد عفونت می نماید و دهان بدبو و عفن می شود، در نتیجه شخص دچار درد لثه هم می شود. پس سعی کنید از مسواک با جنس مرغوب بهره ببرید، در غیر این صورت تا می توانید با پنبه یا انگشتان خود مسواک کنید.

گاهی هم به علل مختلفی بُن دندان ها و لثه بیمار می شود و باعث خون ریزی و درد می شود که ممکن است انسان آن را با پیوره اشتباه گیرد. در صورتی که باید قبلاً بر روی مزاج خود امتحان کند و بفهمد که منشأ آن از حرارت است یا از رطوبت. اگر از رطوبت بود اول رطوبت را رفع نموده، سپس به طریق زیر به درمان پرداخت.

اگر درد از رطوبت و سردی بود پوست هلیله زرد را نرم ساییده با عسل مخلوط و تا یک هفته روزی سه بار لثه را با آن شستشو دهید.

کف دریا، گلنار فارسی و سماق را به طور مساوی مخلوط و نرم بسایید. بعد از هر غذا و پس از شستن دهان از طریق انگشت آغشته به آن لثه ها را مالش دهید.

روزی 8 مرتبه لثه ها و بن دندان را با گلاب و عرق تمشک از طریق انگشتان شستشو و مالش دهید.

درد لثه از گرمی و حرارت:

اگر درد لثه از گرمی و حرارت بود سماق را نرم بسایید و بعد از هر غذا از طریق انگشت آغشته به آن روزی سه مرتبه لثه ها را مالش دهید.

کلرات دو بتاس را به میزان 3 گرم با میزان نیم لیوان آب گرم مخلوط و روزی 3 مرتبه در دهان مزمزه کنید.

تنتور را به پنبه آغشته و به لثه ها بمالید.

گِل ارمنی را نرم بسایید و با ذغال چوب درخت انگور ساییده شده مخلوط و روزی 3 مرتبه به لثه ها بمالید.

سماق، طباشیر صدفی، تخم گشهم، پوست هلیله زرد، جوش شیرین و گلنار فارسی را به میزان مساوی مخلوط و نرم بسایید و روزی سه مرتبه پس از صرف غذا بر لثه ها بپاشید و کمی بگذارید روی آن ها بماند.

گلنار فارسی را نرم بسایید و بر لثه ها مالش دهید.

خاک شیر تلخ را نرم بسایید و با پوست انار خشک و ساییده شده مخلوط و پای لثه ها بمالید.

ورم یا التهاب لثه ها

التهاب لثه ها معمولاً در اثر سطح پایین بودن بهداشت دهان ایجاد می شود. این بیماری در زنان شایع تر است. التهاب ملایم لثه ها تحت اسم بیماری لثه شناخته می شود و بسیار رایج است، به طوری که از هر ده فرد بالغ نُه نفر به آن مبتلا می شوند. لثه های سالم، صورتی یا مایل به قهوه ای و محکم هستند. در التهاب لثه، لثه ها به رنگ قرمز ارغوانی درآمده نرم و براق می شوند و به راحتی خون ریزی می نمایند، به خصوص هنگام مسواک زدن دندان ها. این بیماری معمولاً به دلیل تشکیل پلاک (رسوب ذرات غذایی، بزاق و باکتری ها) در محل اتصال لثه به قاعده دندان می باشد.

التهاب لثه می تواند به دلیل داروهای خاصی مثل فنی توئین، سرکوب نماینده های ایمنی و داروهای ضد فشار خون بدتر شود. این داروها می توانند باعث رشد بیش از حد لثه ها شده و جدا شدن پلاک را مشکل کند. داروهای ضد حاملگی خاصی هم می توانند باعث بدتر شدن علائم شوند. خانم های حامله به دلیل تغییرات زیاد هورمون ها در بدن بیشتر مستعد التهاب لثه می باشند. اگر التهاب لثه به طور ناگهانی رخ دهد، تحت اسم التهاب حاد نکروزان زخمی لثه (1)یا دهان آلوده (2) نامیده می شوند. این بیماری اغلب ناشی از التهاب مزمن لثه می باشد و ناشی از رشد بیش از حد باکتری هایی است که به طور طبیعی در دهان زندگی می نمایند و بی خطر هستند. این ناراحتی بیشتر در افرادی که تحت استرس زیاد مبتلا به ایدز می باشند دیده می شود.

علائم آن چیست؟

علایم التهاب لثه (ژنیژیویت) به تدریج ظاهر شده و معمولاً شامل لثه های:

متورم- درخشان (براق) - نرم و قرمز مایل به ارغوانی- لثه هایی که به آسانی در هنگام مسواک زدن خون ریزی می نمایند می باشند.

اگر التهاب لثه (ژنیژیویت) درمان نشود گاهاً لثه از دندان فاصله گرفته و دور می شود و بین لثه و دندان فضایی ایجاد می شود که می تواند در آن پلاک تشکیل شود. ممکن است باکتری های موجود در پلاک سبب توسعه التهاب شوند. گاهاً ممکن است التهاب بافت محافظ دندان (پریودنتیت) مزمن یا پس رفتگی لثه ایجاد شود. در موارد شدید یک یا چند دندان ممکن است از دست رفته و بیفتند.

علایم التهاب لثه حاد نکروزان که معمولاً بعد از 1 تا 2 روز ظاهر می شوند عبارتند از:

-لثه هایی به رنگ قرمز روشن که با یک رسوب خاکستری رنگ پوشیده شده اند.

-لثه هایی که به آسانی خون ریزی می نمایند.

-تنفس بدبو و طعم فلز در دهان.

-درد در لثه ها.

وقتی التهاب لثه حاد نکروزان پیشرفت می نماید غدد لنفاوی گردن ممکن است بزرگ شده و ممکن است ایجاد تب کند.

در صورتی که به ورم لثه مبتلا شده اید از خوراکی های زیر بیشتر بهره ببرید تا به مرور رفع شود. آناناس، خربزه، شاه توت سیاه، توت فرنگی، سیب درختی، هلو، پرتقال، لیموترش، انار ترش، موز، گیلاس، آلبالو، طالبی، تمرهندی، زرشک، هویج، گوجه فرنگی، سیب زمینی، فلفل سبز، کدو، کلم، کاهو، شلغم، نخود سبز، ریواس، اسفناج، تره، شاهی، جعفری، جگر.

برای درمان آن هم نخود سبز را خیس کنید و چند مرتبه در طول روز آب آن را در دهان بگردانید.

یک مشت انجیر خشک را در یک لیتر شیر بجوشانید و آن شیر را در جای خنک نگه دارید و در طول روز چند بار در دهان غرغره کنید.

هلیله زرد کوبیده شده را بجوشانید و آب آن را در دهان غرغره کنید.

پودر عدس یا پودر گشهم یا مورد نرم و یا صندل سرخ ساییده شده و یا فوفل نرم نموده و یا سماق ساییده شده را روزی چند مرتبه به لثه ها مالش دهید.

آب برگ تاج ریزی تازه یا برگ بارهنگ تازه یا آب برگ خرفه را چند بار در روز در دهان نگه دارید و پس از کمی صبر کردن از دهان خارج کنید.

سماق ساییده شده را با گلاب مخلوط کنید و روزی چند بار در دهان مزمزه کنید.

تخم ریحان کوهی یا هسته تمرهندی و یا تخم مرو را بسایید و در آب اسفرزه خیس کنید و روزی چند مرتبه روی لثه ها بمالید.

فوفل، کات کبود، زاج سفید و دارو فلفل را به نسبت مساوی بکوبید، بعد بجوشانید و با آب آن دهان شویه نموده و از دهان خارج کنید.

گل بابونه، مغز ناخنک، مرزنجوش، تخم شنبلیله و تخم کتان را مخلوط بجوشانید و روزی چند بار آب آن را در دهان نگه دارید.

کمی زاج سفید را با آب لیمو مخلوط و در دهان مزمزه کنید و فوراً از دهان خارج سازید.

آبسه لثه

تجمع عفونت در داخل یا اطراف ریشه دندان تحت اسم آبسته لثه شناخته می شود. آبسه معمولاً به اسم عارضه فساد دندان ایجاد می شود که تدریجاً لایه های مینای روی سطح خارجی دندان و عاج زیرین آن را تخریب و به باکتری ها اجازه تهاجم به بافت نرم مرکز یا پولپ دندان را می دهد و گاهاً ممکن است آبسه دندان شکل یابد. هم چنین اگر دندان در اثر ضربه به دهان صدمه دیده باشد، ممکن است پولپ آلوده و عفونی شود.

آبسه ممکن است در نتیجه بعضی انواع بیماری لثه هم ایجاد شود. التهاب اطراف دندان معمولاً با ایجاد پلاک (رسوب شامل خرده های غذایی، بزاق و باکتری ها) در کیسه ای که بین دندان و لثه شکل می گیرد ایجاد می شود. یک آبسه دندانی می تواند بی نهایت دردناک باشد و ممکن است سبب سست شدن دندان در حفره دندانی شود.

علایم اصلی آبسه دندان به تدریج ظاهر شده و ممکن است شامل موارد زیر باشد:

-درد شدید در لمس دندان مبتلا، به خصوص حین گاز زدن و جویدن.

-سست شدن دندان مبتلا.

-تورم حساس و قرمز رنگ لثه روی ریشه دندان.

-آزاد شدن عفونت به داخل دندان.

اگر آبسه درمان نشود ممکن است عفونت از دندان به سطح لثه کانال زده و یک تورم دردناک که پیله دندان نامیده می شود، شکل گیرد. اگر پیله دندان بترکد، عفونت در داخل دهان آزاد شده و درد را کاهش می دهد. در بعضی موارد ممکن است کانال ایجاد شده باقی بماند و منجر به آبسه مزمن شود که به صورت دوره ای تخلیه چرک دارد.

اگر عفونت به بافت های احاطه نماینده توسعه یابد، ممکن است صورت، متورم و دردناک شود و ممکن است تب هم ایجاد شود. اگر به آبسه دندان مشکوک شدید بایستی تا حد ممکن هرچه سریع تر با دندان پزشک مشورت کنید.

همه باید بدانند که پایین بودن سطح بهداشت دهان و دندان، هم چنین رژیم سرشار از مواد قندی در این موارد نقش اساسی خواهند داشت و باعث چنین بیماری هایی می شوند.

اگر تا مراجعه به دندان پزشک تأخیر وجود دارد مصرف مسکن ها از قبیل استامینوفن ممکن است یاری نماینده باشد. شستشوی دهان با آب نمک نیم گرم هم ممکن است به تسکین درد و ترکیدن پیله دندان یاری کند. اگر پیله دندان بترکد بایستی برای خارج کردن عفونت، دهان را با آب نمک گرم زیاد بشویید.

پیله عفونی لثه

پیله یا آبسه و عفونت لثه ها در اثر کثیفی خون و غلبه صفرا ایجاد می شود که باید برای رفع آن اول خون را تصفیه کنید تا فروکش کند. اگر به پیله چرکی لثه مبتلا شدید باید برای علاج آن شتاب کنید و فوراً آن را درمان کنید؛ چون برخلاف سایر امراض اگر برای درمان آن کوتاهی کنید و زود به درمان نپردازید ممکن است کیسه عفونی آن منفجر شود (بترکد) و بدون آن که خودتان متوجه شوید، آن را بخورید و به مشکل دیگری دچار شوید. عفونت زیر دندان ها (عفونت لثه) اگر با خون مخلوط شود بدن انسان مانند اشخاص کهیردار دچار دانه های قرمز ریز در تمامی اعضاء بدن خواهد شد و گاهی لابه لای انگشتان شبیه اشخاص مبتلا به گال خارش شدید ایجاد می نماید. گاهی این بیماری در اثر عفونت لثه ها توأم با تب و سرگیجه خواهد بود. پس با این توصیف هرچه سریع تر به پزشک مراجعه و به درمان آن بپردازید. برای سرباز کردن پیله عفونی لثه می توانید قدری کتیرا سفید مفتولی را روی پیله عفونی قرار دهید و بخوابید تا سر باز کند.

چند عدد زالو از خارج به اطراف لثه و زیر چانه ها بیندازید.

آب اکسیژنه را به میزان 10 گرم با 25 گرم آب مقطر مخلوط و در دهان غرغره کنید.

میزانی نشاسته را بپزید و گرماگرم میزان کمی از آن را در دهان نگه دارید و این عمل را مکرر انجام دهید تا پیله سر باز کند.

پوست انار خشک و ساییده شده را روی آن بریزید و نگه دارید.

کمی سِریش را پای دندان و روی پیله دندان بریزید و بخوابید تا سر باز کند.

بیخ هلیمون را نرم بکوبید و پای پیله دندان بریزید و بخوابید تا سر باز کند.

انگم درخت را نرم بسایید و با ماست گاو، خمیر و گرم کنید و پای پیله دندان قرار دهید و بخوابید تا سر باز کند.

گل خطمی، ریشه خطمی، گل بابونه و شاه تره را مخلوط بجوشانید، بعد آب آن را صاف نموده و در هر 100 گرم آب آن 3 گرم اسیدبوریک را مخلوط و پای دندان نگه دارید و غرغره کنید تا پیله سر باز کند.

لپه باقلا، نخ قند، سریش و کتیرا را به میزان مساوی نرم ساییده و روی لثه قرار دهید و بخوابید تا سر باز کند.

براکس (برات دوسود- تنه کار) را به میزان 3 گرم با 2 گرم اسیدبوریک در نصف لیوان آب جوش مخلوط و چندین مرتبه در دهان غرغره کنید.

میزانی نشاسته، کتیرای ساییده شده و سریش را مخلوط و روی آن بگذارید و بخوابید تا سر باز کند.

گل خطمی، بیخ هلیمون، کوکنار و نشاسته را مخلوط نموده، بجوشانید و پای پیله دندان نگه دارید و چندین بار تکرار کنید تا سر باز کند.

پیه های داخل پوست انار تازه را بتراشید و پوست نازک و قرمز رنگ آن را از طرف داخل آن روی پیله قرار دهید تا سر باز کند.

سیب زمینی پخته شده را تا گرم است له کنید و روی پیله قرار دهید تا سر باز کند.

ریشه درخت توت را چاک بزنید، آبی که از آن خارج می شود را روی پیله لثه بمالید.

زردچوبه و انیسون ساییده شده را از هرکدام 5 گرم در نیم لیتر سرکه انگور خیس کنید و آن را روی لثه نگه دارید.

میزانی سریش را روی لثه بگذارید تا سفت و باعث سر باز کردن پیله شود.

چند عدد ساقه ریواس را 2 دقیقه بجوشانید بعد بکوبید و روزی 3 مرتبه هر بار مدتی آن را روی لثه قرار دهید.

نخ قند را با چند عدد باقلا بکوبید و روی پیله لثه قرار دهید تا سر باز کند.

نصف یک انجیر را در کمی شیر بپزید و آن انجیر پخته شده در شیر را حدود یک ساعت روی پیله لثه نگه دارید.

پنجاه گرم برگ ازگیل را در یک لیتر آب 15 دقیقه بجوشانید و پس از خنک شدن آب آن را چند مرتبه در طول روز در دهان بگیرید.

پیوره

پیوره نوعی بیماری لثه است بدین طریق که پای دندان ها را عفونت فرامی گیرد، به نحوی که ایجاد درد می نماید. اگر هم دست به دندان ها گذاشته شود ناراحتی ایجاد می نماید، هم چنین به طور مرتب یا گه گاه از بن دندان ها خونابه خارج می شود و دهان عفن و بدبو می شود، به طوری که بوی آن خود شخص و دیگران را رنج می دهد. مبتلایان به پیوره باید هرچه زودتر به دندان پزشک مراجعه و به درمان بپردازند و حتی اگر نیاز به کشیدن دارد فوراً یک یا چند عدد یا همه دندان ها را بیرون بکشند، زیرا میکروب و عفونت پیوره به مرور خورده می شود و ایجاد مسمومیت می نماید. اهمیت ندادن، درمان نکردن و خوردن عفونت حاصل از پیوره لثه ها، حتی ممکن است به هلاکت انسان هم بیانجامد.

عفونت های پای دندان ها را می توانید از طریق سنگ جهنم (نیترات دارژان) یا به دست دندان پزشک از طریق برق بسوزانید.

به منظور پیشگیری از مبتلا شدن به پیوره باید روزی سه مرتبه آب سرد خالص را در دهان بریزید و غرغره کنید و با انگشت سبابه محکم به لثه ها و بن دندان ها بکشید که لزجیت و لیزی که آن ها را فراگرفته است، از بین برود. انگشت را محکم به لثه ها بکشید تا صدای جیرجیری از لثه ها به گوش برسد. این عمل را اگر ادامه دهید هرگز دندان ها و بن دندان ها خراب نخواهد شد و برای همواره سلامت لثه های خود را حفظ خواهید کرد. در این گونه مواقع اگر شخص پرخونی هستید بهتر است قبل از هر اقدامی زیر چانه و اطراف دهان را زالو بیندازید.

برای درمان پیوره می توانید پوست تخم مرغ را نرم بسایید و هر روز با آن پودر لثه ها را مالش دهید.

توری چراغ تریک (سری روشنایی) که سوخته است را به لثه ها بکشید.

پس از صرف هر وعده غذای روزانه لثه ها را با نمک از طریق انگشت سبابه مالش دهید.

سعد کوفی، سماق، گل محمدی، جفت، پوست انار شیرین، مازو، گِل ارمنی و پوست هلیله زرد، از هر کدام به میزان مساوی مخلوط و بسیار نرم بسایید و شب ها هنگام خوابیدن بر بن دندان ها بپاشید و بخوابید. صبح ها دهان، دندان و لثه ها را با آب سردی که در آن نمک یا جوش شیرین حل نموده باشید، پاکیزه شستشو دهید.

تباشیر قلمی، تباشیر صدفی، زرشک بدون هسته (زرشک پلویی) خشک نموده را مخلوط و نرم بسایید و شب ها هنگام خواب به لثه ها بپاشید و بخوابید و صبح با مخلوط آب سرد و گلاب دهان را خوب شستشو دهید.

پنجاه گرم ابهُل را نرم بسایید و با 100 گرم عسل مخلوط و هر روز 3 مرتبه لثه ها را مالش و شستشو دهید.

خون سیاوشان، گِل ارمنی و گِل مختوم به نسبت مساوی مخلوط و بسیار نرم بسایید و هر شب کمی از آن را با سفیده تخم مرغ مخلوط و به لثه ها بمالید و بخوابید.

فوفل را نرم بسایید و شب ها هنگام خوابیدن کمی از آن را با سفیده تخم مرغ خوب مخلوط کنید و به لثه بمالید و بخوابید.

فوفل و مردار سنگ را مخلوط بسایید و با آن لثه و دندان ها را مالش دهید و شب ها هنگام خوابیدن، صمغ عربی ساییده شده را بر لثه ها بپاشید و بخوابید.

یک استکان سرکه را با یک لیوان آب مخلوط و با آن هر روز لثه و دندان ها را شستشو دهید.

بلوط و کندر از هرکدام 20 گرم، فوفل 50 گرم، گلنار فارسی و مازو از هرکدام 100 گرم همه را مخلوط و نرم بسایید و با آن روزی سه مرتبه لثه ها را مالش دهید.

میوه کاج را بجوشانید و روزی سه مرتبه با آب آن دهان شویه کنید.

ریشه خطمی را پس از شستن نیم کوب کنید بعد حدود 2 ساعت خیس نموده، سپس در همان آب بجوشانید و روزی سه مرتبه با آب آن دهان شویه کنید.

روزی سه مرتبه با آب جوشانده گلنار فارسی دهان شویه کنید.

پوست شکوفه خرمای نر را بسایید و روزی سه بار به لثه ها بمالید.

شهم حنظل، گلنار فارسی، بلوط، مازو، تباشیر و نمک طعام را مخلوط و نرم بسایید بعد با رب انار مخلوط و روزی سه مرتبه به لثه ها مالش دهید.

خون سیاوشان، فوفل، بلوط، گلنار فارسی، آمله، تباشیر هندی و گِل ارمنی همه را به طور مساوی مخلوط و نرم بسایید و یک ششم همه آن ها نمک ساییده شده اضافه کنید و روزی سه مرتبه با آن دهان شویه کنید.

روزی سه مرتبه با کوبیده مخلوط عاقرقرها و خردل لثه ها را بشویید.

زخم لثه

برای درمان زخم لثه مرزه و زیره را نرم بسایید و با سرکه مخلوط کنید و روی آن بمالید و یا میزانی از آن را در دهان نگه دارید.

خون ریزی لثه

اگر لثه خون ریزی می نماید برای رفع آن نیم فنجان سرکه را در یک لیوان آب جوشیده سرد شده مخلوط کنید و مدام در دهان بگیرید و مزمزه کنید.

ده گرم مورد و 25 گرم عدس را بسوزانید. خاکستر آن را با 5 گرم تباشیر و 25 گرم سماق و 10 گرم مازو که همه را نرم ساییده اید، مخلوط کنید و مرتب به لثه ها بمالید و میزانی از آن را هر شب هنگام خواب روی لثه ها بپاشید و بخوابید.

اسید تانیک 2 گرم، آنتی پرین 2 گرم و تنتور بنژوان 10 گرم را با هم مخلوط کنید و بر لثه ها بمالید.

پی نوشت ها:

1.Acute necrotizing ulcerative gingivistis ANUG

2.Trench mooth

منبع مقاله :

حاجی شریفی، احمد، (1395)، دائرةالمعارف گیاه درمانی ایران، تهران: انتشارات حافظ نوین، چاپ پانزدهم.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای گردشگری و تجاری و آموزشی | مجری مستقیم و کارگزار سفرهای بین المللی خارجی

منبع: راسخون
انتشار: 4 آبان 1400 بروزرسانی: 4 آبان 1400 گردآورنده: host-fa.ir شناسه مطلب: 8886

به "درمان بیماریهای لثه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "درمان بیماریهای لثه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید